01 / 2024

Kuvausjärjestäjät ja scoutit saivat oman yhdistyksen – Suomen kuvausjärjestäjät ry syntyi tarpeesta yhdistää alan kasvavaa ammattijoukkoa

Teksti: Vilma-Lotta Mustonen Kuva: Timo Lahtinen

Kuvauspaikkajärjestäjät työssään Karpin 3. kauden kuvauksissa

Puheenjohtaja ja kuvausjärjestäjä Klaus Hedströmin mukaan ammattikunnan on tärkeää verkostoitua Suomen sisällä.

Suomessa toteutetaan enemmän audiovisuaalisen alan tuotantoja kuin aiemmin. Kuvauspaikat kiehtovat kansainvälisiä tuotantoja, mutta myös suoratoistopalvelujen lisääntyminen on kasvattanut alalla tarvittavien kuvauspaikkajärjestäjien sekä kuvauspaikkoja etsivien ”scouttien” määrää.

– Työmme on melko yksinäistä hommaa, erityisesti scouteilla, ja siitä syystä oman alan verkostot ja kollegojen tuki ovat tärkeitä. Ennen yhdistyksen perustamista kommunikoimme kollegojen kesken Whatsapp-keskusteluissa, joissa jaettiin toisillemme vinkkejä. Tästä yhteydenpitotarpeesta syntyi ajatus perustaa yhdistys, kertoo Hedström.

Yhdistys perustettiin joulukuussa 2021 ja tällä hetkellä jäseniä on noin viisikymmentä. Kysyntää yhdistykselle oli, sillä siihen liityttiin runsain joukoin heti perustamisen jälkeen.

Yhdistys on kaikkien audiovisuaalisten tuotantojen järjestysosastojen yhteenliittymä. Suomen kuvausjärjestäjät ry keskittyy alan kehittämiseen, jäseniensä kouluttamiseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen. Näitä tavoitteita toteutetaan ensisijaisesti jäsenten välisen yhteydenpidon sekä erilaisten keskusteluiltojen avulla.

Yhdistyksen kautta jäsenet saavat alaa koskevaa ajankohtaista tietoa ja informaatiota. Suomen kuvausjärjestäjät ry toimii myös ulkopuolisille tahoille väylänä tavoittaa alan ammattilaisia.

Kuvausjärjestäjät työssään Karpin 3. kauden kuvauksissa. Kuva: Timo Lahtinen
Kuvausjärjestäjät työssään Karpin 3. kauden kuvauksissa. Kuva: Timo Lahtinen

Standardit tulee nostaa kansainväliselle tasolle

Yhä useammat kansainväliset tuotannot hakeutuvat Suomeen. Silloin tarvitaan paikallisten kuvauspaikkajärjestäjien ja -etsijöiden asiantuntemusta.

Hedströmin mukaan tuotantojen täytyy olla rakennettu siten, että ne ovat sopivia kansainvälisten tuotantojen tekotapojen kanssa. Tuotannon järjestysosaston tehtävät ovat ulkomailla jäsennelty aika tarkasti – toki maakohtaisia eroavaisuuksia löytyy.

– Tulee puhua samaa ”kieltä” kuin muu maailma, eli tuotannon järjestysosaston vastuualueista ja tehtävistä tulee olla yhteinen ymmärrys kansainvälisten tuotantojen kanssa. Mielestäni tässä ollaan Suomessa hieman jäljessä. Silloin ei tarvitsisi jokaisen tuotannon alussa erikseen määritellä, millaisia positioita tarvitaan ja mitä tehtäviä kuuluu kenellekin.

Keskustelua vaaditaan myös uusien protokollien luomiseen muun muassa tuotantojen turvallisuusasioihin liittyen. Yhdistyksen perustaminen on ensimmäinen askel toimintatapojen kehittämiseksi kansainväliseen suuntaan.

Tuotantojen koko ja vaatimukset kasvavat

Hedströmin mukaan alan toimintatapoja voi aina kehittää, vaikka asiat toimisivatkin hyvin. Suomen kuvausjärjestäjät ry perustettiin ensisijaisesti alan keskinäistä keskustelua varten.

Hedström vastasi kuvausjärjestämisestä kiinalaisessa suurtuotannossa Amidst the snowstorm of love, jota kuvattiin keskellä Helsinkiä 40 päivää. Tuotannon kokoluokka oli niin suuri, että vastuut täytyi pilkkoa hyvin tarkkaan, ettei mitään pääse seulan läpi ja jää hoitamatta.

– Isommissa tuotannoissa päänäyttelijöille tarvitaan henkilökohtaiset trailerit, tuotantotiimille oma toimisto keskelle kaupunkia ja kaluston liikutteluun ei riitäkään enää kadunvarsiparkit vaan täytyy hankkia kokonainen tori läheltä kuvauspaikkaa. Jos pienikin asia viivästyy, niin se saa aikaan lumipalloefektin koko tuotannossa.

Kuvausjärjestäjät työssään kuvauspaikalla.
Kuva: Timo Lahtinen

Jos pienikin asia viivästyy, niin se saa aikaan lumipalloefektin koko tuotannossa.

Tulevaisuudessa lisää avointa keskustelua ja koulutusta

Puheenjohtaja toivoo yhdistykseen enemmän yhteydenottoja liittyen alan sisäisiin keskustelunavauksiin ja näkökulmiin. Jatkossa on tarkoitus järjestää myös räätälöityjä lisäkoulutuksia jäsenille.

Yhdistys on saanut muutamia tiedusteluja tuotannoista, joihin on tarvittu ammattilaisia, mutta useimmiten esimerkiksi ulkomaiset tuotannot hakeutuvat tuotantopalveluyritysten pakeille. Hedström korostaa, ettei yhdistyksen ensisijainen tavoite olekaan toimia työnvälistystoimistona, vaan asiantuntijayhdistyksenä.

– Toivon myös, että jäsenmäärämme vielä hieman nousisi, kun ihmiset kuulevat yhdistyksestä, Hedström sanoo.

Suomen kuvausjärjestäjät ry:hyn voi liittyä kuka tahansa, jolla on kokemusta järjestysosastossa työskentelystä sekä kahden yhdistyksen jäsenen suositus.

 

Teksti: Vilma-Lotta Mustonen

Kuvat: Timo Lahtinen