04 / 2021

Hallitusuutiset: SET ry joulukuu 2021 – Kohti uutta!

Teksti: SET ry:n hallitus Kuva: SET ry:n arkisto

SET ry päätti hakea Suomen Journalistiliiton jäsenyhdistykseksi ylimääräisen yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti. Torstaina 25.11.2021 SET ry hyväksyttiin jäseneksi Journalistiliiton valtuuston kokouksessa ja erokirje Temeen toimitettiin hyväksymisen jälkeen. SET ry irtisanomisaika Temestä on 6 kk, mutta henkilöjäsenet voivat liittyä journalistiliittoon välittömästi, koska SET ry on jo hyväksytty journalistiliiton jäsenyhdistys.

Journalistiliitossa ylintä päätäntävaltaa käyttää valtuusto. Valtuusto koostuu jäsenyhdistyksien edustajista ja yksittäisen yhdistyksen edustajien määrä yhdistyksen jäsenmäärän perusteella. Eli mitä enemmän SET ry omaa jäseniä Journalistiliiton jäsenyhdistyksenä, sitä enemmän se saa valtuustoon edustajia. Noin tuhannella jäsenellä paikkoja valtuustoon tulisi 5. Kaikki ennen 28.12.2021 Journalistiliiton hakemuksen täyttäneet lasketaan edustukseen mukaan. Liittyminen ajoissa on tästäkin syystä tärkeää, että valtuustokausi on neljän vuoden mittainen. Jäsenmäärämme siis määrittää vaikutusmahdollisuutemme neljäksi vuodeksi eteenpäin. 

SET ry:n hallitus pahoittelee hyvin heikkoa viestintää aihetta koskien. Teme on hoitanut jäsenviestintäämme aiemmin mallikkaasti ja pyytämämme viestit ovat lähetetty jäsenille viipymättä ja alkuperäisellä sisällöllä. Eroaikeidemme tultua julki viestintä vaikeutui huomattavasti. Joko viestejä ei lähetetä ollenkaan tai ne lähetetään muokattuna, meiltä kysymättä ja SETn hallituksen allekirjoittamana. Olemme selvitelleet asiaa SAKn juristien ja Temen juristin kanssa yhdessä. Toistaiseksi yhteistä ratkaisua ei ole löytynyt, joten tilanne jatkuu tiedottamisen osalta ala-arvoisena ja hyvin epävakaana. Valitettavasti. 

Tästä syystä onkin ehdottoman tärkeää puhua tilanteesta kollegojen kanssa, jotta tieto liittymisestä saavuttaa mahdollisimman monet SET ry jäsenet. 

SET ry:n hallitus on todella pahoillaan jäsenille aiheutuneesta haitasta ja tekee kaikkensa, että epäasiallinen käytös meitä kohtaan loppuisi. 

Sitten sananen tulevasta.

Hallituksena olemme helpottuneita ja innoissamme yhteistyöstä Suomen Journalistiliiton kanssa. SET ry on asettanut tavoitteeksi tes-neuvotteluiden lisäksi laajemman kulttuuripoliittisen vaikuttamisen ja freelancer-työntekijöiden työolosuhteiden parantamisen. On tärkeää, että eri työmuotoja tunnistetaan enemmän yhteiskunnan rakenteissa ja emme tulevaisuudessa olisi enää altavastaajan asemassa. Kaikkien työntekijöiden olisi syytä olla lain silmin yhdenvertaisia. Koskien muun muassa työterveyttä ja työttömyysturvaa, apurahalla työskentelyä ja yleistä taiteilijan asemaa työelämässä. Itsensätyöllistäjien asemaa on siis parannettava.

Työtilanne vaikuttaa tällä hetkellä valoisalta. Audiovisuaalista sisältöä halutaan ja tarvitaan kasvavaan tahtiin. Tämä tarkoittaa ammattitaitoisen ja kokeneen työvoiman arvon nousua. Jos haluamme nostaa alan yleistä tasoa, on kokeneiden työntekijöiden panos siinä merkittävä. Onkin valitettavaa, että monet kokeneet alan työntekijät lopettavat alalla työskentelyn sen kuormittavuuden takia. Tämän takia työehtosopimusneuvottelut ovat yksi tärkeä työkalu alan työhyvinvoinnin parantamiseen. Vaikka se ei ole nopea ja ketterä työkalu. Hallituksena kyllä tiedostamme alan ahdingon ja sen, että alan työolosuhteet ovat niin sanotusti polttaneet kynttilää molemmista päistä aivan liian pitkään. Tämä on isoimpia syitä sille, miksi hallituksena koimme voimakasta tarvetta muutokselle. 

SET ry hallitus toivottaa kaikki SET:n vanhat ja uudet jäsenet tervetulleeksi Suomen Journalistiliittoon ja tekee parhaansa sen eteen, että ala kehittyisi kohti inhimillisempää työskentelykullttuuria. 

Kohti uutta!

SET ry:n hallitus 

https://lehtiset.net/liity-set-ryn-jaseneksi/