01 / 2021

Koronavuosi toi mukanaan epävarmuutta ja peruuntuneita työmahdollisuuksia myös elokuva- ja TV-alalla työskentelevien keskuuteen

Teksti: Katri Saukonpää Kuva: Jouko Piipponen

Maaliskuussa 2020 moni alalla työskentelevä koki työttömyyttä, lomautuksia ja jo sovittujen töiden siirtymisiä. Kuten muillakin kulttuurin aloilla, muun muassa tapahtumatuotantojen parissa työskentelevät itsensätyöllistäjät ja freelancerit, elokuva- ja TV-alan ammattilaiset joutuivat tilanteeseen, jossa työt katosivat noin 2-3 kuukauden ajanjaksolta, hiljaisinta oli huhti- ja toukokuussa. Osa tuotannoista siirtyi, joitain tuotantoja peruuntui sekä keskeytyi ja siirtymisien vuoksi moni joutui tilanteeseen, ettei pystynyt loppuvuodesta työskentelemään niissä tuotannoissa, joihin oli saanut työtarjouksen ennen koronatilanteen alkamista.

Elokuva- ja TV-tuotantojen parissa työskentelee monenlaisia ammattilaisia. Yhteistä tekijöille kuitenkin on lyhyt työsuhteen kesto ja joko työntekijänä työllistyminen tai yksinyrittäjyys. On sanomattakin selvää, ettei tällaisilla yhden henkilön yrityksillä ole vahvaa liiketoimintaa, joka kattaisi useamman kuukauden tauon ammatin harjoittamisessa. Alalla on myös tyypillistä työllistyä pitkien projektien ollessa tauolla muun muassa mainostuotantojen parissa, mutta
koronakeväällä 2020 myös tämä työllistymismahdollisuus oli katkolla usealta ammattilaiselta.

Työntekijöillä on mahdollisuus päästä työttömyysturvan piiriin, moni yksinyrittäjä jäi taas tyhjän päälle. Tulonmenetyksiä ei ole työntekijäpuolella kartoitettu virallisesti taikka laajasti, mutta yksittäiset tekijät ovat kertoneet työttömyysjaksojen kestäneen muutamasta viikosta noin kolmen kuukauden työttömyyteen. Yksinyrittäjien tulonmenetykset ovat taas olleet joidenkin tuhansien ja aina 50 000 euron menetyksien välillä. Monen yrityksen liikevaihto on laskenut huomattavasti vuoteen 2019 verrattaessa. Lisäksi muuttuneet aikataulut sekoittivat loppuvuoden työllistymisen monella työntekijällä. Koronavuosi toi ison epävarmuuden työntekijöiden keskuuteen.

Vaikka syksy 2020 oli erittäin aktiivinen tuotantojen osalta, se ei kuitenkaan korvaa alkuvuoden palkka- tai muuta tulonmenetystä. Moni yksinyrittäjä tai pienen yrityksen omistaja ei myöskään osannut hakea kulttuurialalle suunnattuja kustannustukia tai muuta koronarahoitusta. Vilkas syksy loi lisäksi ongelmia: työntekijöiden ja yksinyrittäjien rajallinen määrä ei kattanut kaikkien tuotantojen tarpeita. Kun tuotannot seisoivat alkuvuonna, oli jo kesällä havaittavissa
laaja pula tekijöistä. Kiireisimpinä kuukausina ammattilaisia ei riittänyt kaikkiin tuotantoihin.

Tulonmenetyksien lisäksi alalla on koettu muita sopeutuksia: työsuhteiden määrä on joissain tuotannoissa vähentyneet ja työtahti kiihtynyt, lyhyemmässä tuotantojaksossa pyritään saavuttamaan sama määrä kuvattua materiaalia. Tämä johtuu selkeästi siitä, ettei ennen koronavuotta suunniteltuihin tuotantoihin ole pystytty sisällyttämään ja budjetoimaan koronaa sekä sen aiheuttamiin muutoksiin liittyviä kuluja.

Vuoden 2021 osalta tilanne jatkuu epävarmana. Viime vuonna on opittu työskentelemään muuttuneessa ympäristössä, mutta tuotantoyhtiöiden ja tuotantojen epävarmuus heijastuu suoraan työntekijän työllisyyteen. Työsuhteiden solmiminen jää usein aivan projektin aloituksen yhteyteen ja palkan sekä työsuhteen ehtojen neuvottelu on hankaloitunut. Työntekijälle tarjotaan yhä useammin yhdeksi työsuhteen ehdoksi lyhyttä irtisanomisaikaa.

Vaikka työllisyystilanne näyttää tulevan vuoden osalta kiireiseltä, ja sarjoja sekä TV-viihdettä tuotetaan vahvasti, kuitenkin elokuvien rahoitus ja levitys huolestuttavat myös työntekijöitä. On vaikea arvioida miten elokuvateattereiden sulkemisen vaikutukset näkyvät työntekijöiden työllistymisessä tulevina vuosina.

SET ry:n hallituksen täsmennys Ylen selvitykseen 25.2.2021 Kulttuurialoilta katosi satojamiljoonia euroja ja töitä tuhansilta:

https://yle.fi/uutiset/3-11807085

Kuva: Jouko Piippo