02 / 2020

Set ry:n vastine Ylen uutisointiin elokuvatyöntekijöiden työssäjaksamisesta

Teksti: SET ry: hallitus Kuva: SET ry:n arkisto

Yle nosti elokuva- ja TV-alan työntekijöiden työssäjaksamisen esille kahdessa jutussaan helmikuussa. Ilmiö ei ole uusi, mutta noussut näkyvämmin esille viihde- ja fiktiosisältöjen suuren kysynnän ja kasvaneiden tuotantomäärien myötä.

Elokuva- ja TV-alan sisältöjen parissa työskentelee työntekijöitä, joiden työn tekemisen tapa eroaa suuresti toisistaan. Osalla työntekijöistä työympäristö on hyvinkin perinteinen: säännöllistä toimistotyötä ja vakituisissa työsuhteissa. Näihin työpaikkoihin lukeutuvat monet kansainväliset yhtiöt ja heidän toimistohenkilökuntansa. Toimistotyöntekijöiden työterveydelliset riskit tunnistetaan helpommin ja niiden ennaltaehkäisy on yleisesti tiedossa ja siihen kannustetaan. Tämä on myös työnantajan intressi, koska mahdolliset sairaspoissaolot tulevat työnantajan maksettavaksi.

Valtaosa alan työntekijöistä työllistyy lyhyihin määräaikaisiin työsuhteisiin, joiden kesto on muutamasta päivästä muutamaan kuukauteen. Työ sijoittuu tuotantovaiheen raskaimpaan osaan eli kuvausjaksoon. Elokuva- ja TV-tuotantoa koskeva työehtosopimus mahdollistaa hyvin joustavan työn tekemisen tavan. Esimerkiksi työaika voi olla kolmiviikkoisjaksolla 150 tuntia, koostuen useista 13 tunnin mittaisista työpäivistä. Jaksotyöaika mahdollistaa tarvittaessa vain 9 tunnin lepoajan. Työvuoroluetteloa on mahdollista muuttaa vain kaksi kalenteripäivää ennen työvuoroa, mikä tekee oman elämän suunnittelusta haastavaa. Lisäksi työtä tehdään epäsäännöllisesti kaikkina vuorokaudenaikoina. Työ sisältää huomattavasti matkustamista ja sitä tehdään vaihtuvissa lokaatioissa, kuumuudessa ja pakkasessa. Kaikki edellä mainitut asiat ovat kuormitustekijöitä, jotka johtavat ammattilaisten uupumiseen.

Suurimpana ongelma voidaankin nähdä olevan eriarvoisuus ja erottelu liittyen siihen, kuka pääsee osaksi kattavaa ja jatkuvaa työterveydenhoitoa. Ennaltaehkäisevän työterveyden piiriin pääsee vain pieni osa alan työntekijöistä. Työnantajan tarjoama laaja työterveys, sekä työkykyä ja jaksamista edesauttavat toimet, jäävät lyhyissä työsuhteissa olevien ulottumattomiin. Työnantajien puolelta tieto työterveyspalveluista ei kulje tasa-arvoisesti kaikkien työntekijöiden tietoon. Usein työterveyspalveluja tarjotaan vain vakituisille työntekijöille, eivätkä työnantajat aina kerro saatavilla olevista työterveyden palveluista pätkätyösuhteissa oleville.

Tämän vuoksi pätkätyöläisille ei joko synny hoitosuhdetta lainkaan tai se jää hyvin lyhyeksi ja rikkonaiseksi. Pätkätyöläinen sairastaa ja parantaa itseään omalla ajallaan julkisen terveydenhoidon piirissä, missä hoidetaan mahdollisia oireita keskittymättä kuitenkaan terveellisen työuran ylläpitoon ja jatkuvuuteen.

Vaarana on, että yhä useamman urakehitys loppuu työterveyssyistä kesken. Jo tällä hetkellä keskimäärin 10 vuotta alalla työskennelleet ihmiset jättävät alan, koska kokevat sen liian raskaana. Tämä johtaa työvoimapulaan ja siihen, ettei ala kehity, koska kokemus karkaa muualle.

Ratkaisuja on kuitenkin tarjolla. Yksi keskeinen keino on työolojen parantaminen. Työehtosopimus on tärkeä osa alan kehittymistä ja kestävän työkulttuurin luomista. SET ry:n tavoitteena on vaikuttaa työpäivän pituuteen ja lepoaikasäädöksiin.

Työehtosopimuksella voidaan kuitenkin vaikuttaa vain osaan ongelmista. Kuormittavat työvuoroluettelot, osaamaton esimiestyö sekä työntekijöiden jaksamisen turvaaminen – olivat he sitten vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa – on työnantajien ratkaistava muulla tavoin. Työnantajalla on oikeus ja velvollisuus valita vaativiin esimiestehtäviin sellaiset henkilöt, joiden taustalla on riittävä osaaminen sekä koulutus, tai tarvittaessa mahdollisuus kouluttaa nämä henkilöt itse.

SET hallitus

Kuvat: Katri Saukonpää

Lue lisää:

Yle 28.2.2020: Jatkuvat 10 tunnin työpäivät uuvuttavat elokuvantekijät – työnantajan mielestä pelkät työtunnit eivät selitä jaksamisongelmia: https://yle.fi/uutiset/3-11231545

Yle 28.2.2020: Harva uskaltaa puhua uupumisesta elokuva- ja tv-alalla – Asta Viertolalla kahden vuoden työputki vei unirytmin ja tukkaa irtosi päästä: https://yle.fi/uutiset/3-11217676

Lehtiset 5/2019: Asta Viertola – Pakoon elokuva-alaa: https://lehtiset.net/pakoon-elokuva-alaa/