04 / 2023

Tuleva DocPoint-festivaali tuo valkokankaille moniäänistä kotimaista sekä kansainvälistä dokumenttielokuvataidetta

Teksti: Vilma-Lotta Mustonen Kuva: Vilma-Lotta Mustonen, Alessandra Carosi

Elokuvateatterin sali on täynnä ihmisiä.

Suomen ainoa yksinomaan dokumenttielokuvataiteeseen keskittyvä festivaali DocPoint järjestetään tammi- ja helmikuun vaihteessa. Festivaalia luotsaa DocPoint elokuvatapahtumat ry:n uutena toiminnanjohtajana viime elokuussa aloittanut Johanna Råman.

Kuusipäiväinen festivaali tarjoaa kuratoidun kokonaisuuden uutta ja ajankohtaista dokumenttielokuvaa Suomesta ja maailmalta sekä festivaalin teemoihin liittyviä oheistapahtumia.

Festivaalin lisäksi Råman vastaa yhdessä työyhteisönsä kanssa yhdistyksen kahdesta muustakin toimintamuodosta, jotka ovat valtakunnallinen lapsille ja nuorille suunnattu dokumenttielokuvakiertue DOKKINO sekä dokumenttielokuvan vaikuttavuuskoulutuskokonaisuus DocPoint Impact. Yhdessä festivaalin kanssa nämä kaksi toiminnan muotoa edistävät dokumenttielokuvan näkyvyyttä, tunnettuutta ja asemaa Suomessa.

– Yhdistyksen nykyiset lähtökohdat sekä sen merkittävä yhteiskunnallinen profiili antavat hyvät lähtökohdat jatkaa toimintaa ja kehittää sitä pitkäjänteisesti, Råman sanoo.

Råman työskenteli viimeiset viisi vuotta johtajana Suomen Ranskan -instituutissa, jossa hän pääsi edistämään elokuvataidetta myös Ranskassa.

Dokumenttielokuva lisää dialogisuutta ajankohtaisten teemojen ja ilmiöiden äärellä

Toiminnanjohtajan mukaan dokumenttielokuva on turvallinen muoto käydä haastavia yhteiskunnallisia keskusteluja. Lisäksi se tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden nähdä, kokea ja ymmärtää maailmaa. Nykyajassa korostuu yhteiskunnan polarisaatio sekä meillä Suomessa että maailmalla. Yhdistys ja tuleva festivaali voivat dokumenttielokuvan keinoin edistää aktiivisesti monenlaisia näkökulmia ja sitä kautta laajentaa ymmärrystä maailmasta.

– Meillä on DocPointissa tavoitteena jo ohjelmasuunnittelunkin kautta ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja lisätä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua ja vuoropuhelua näkökulmien välille, Råman sanoo.

DocPointin kaiken toiminnan pohjana ovat kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen. Tulevan festivaalin ohjelmistossa näkyvät yhdistyksen arvot: totuus, rohkeus, tasa-arvo, ymmärrys ja avoimuus. Elokuvavalinnoissa ja ohjelmatarjonnassa korostuvat inklusiivisuus, moniäänisyys sekä mahdollisuus vapaaseen taiteen tekemiseen.

– Minulla ei tällä hetkellä ole viimeisintä dataa, monestako tuotantomaasta meillä on tällä hetkellä elokuvia, mutta pyrimme siihen, että ohjelmistovalinnoissa on globaali ulottuvuus ja että elokuvia nähdään myös Euroopan ulkopuolelta. Lisäksi festivaalilla vierailee elokuvantekijöitä eri puolilta maailmaa.

 

Vaikka DocPoint on yleisöfestivaali, olemme yhtä lailla tekijöiden tapahtuma ja panostamme festivaalin ammattilaisosuuden pitämiseen laadukkaana.

Johanna Råman, toiminnanjohtaja

Festivaalin tavoitteena yltää pandemiaa edeltäneisiin kävijämääriin

Råman kertoo, että muutaman koronavuoden jälkeen festivaalin tavoitteena on kasvattaa kävijämäärää ja tapahtumien täyttöastetta. DocPoint haluaa tavoittaa yhä moninaisempia katsojaryhmiä ja tätä kautta suuremman yleisöjoukon.

Koronapandemialla on ollut kauaskantoiset seuraukset kulttuuritapahtumiin, minkä vuoksi esimerkiksi toinen merkittävä suomalainen elokuvafestivaali, Rakkautta & Anarkiaa, ajautui tänä vuonna talousvaikeuksiin. Festivaalin jatko on tällä hetkellä vaakalaudalla.

Vaikka yleisö onkin palannut teattereihin, ei se ole Råmanin mukaan ainoa tae festivaalien jatkuvuudelle.

– Tavoitteena tämän vuoden festivaalilla on yltää pandemiaa edeltäneiden vuosien yleisömäärään, noin 30 000:een kävijään. Valtakunnallisesti merkittävien elokuvafestivaalien jatkuvuus ja korkean tason säilyttäminen edellyttävät julkista tukea ja rahoituspohjan kasvattamista. Rahoituksen täytyy olla vakaata ja pitkäjänteistä, jotta se mahdollistaa festivaalin ylläpidon ja kehittämisen, ja sen eteen on tärkeää tehdä paljon työtä.

Erityisesti suomalainen dokumenttielokuva-ala toimii jo valmiiksi pienin resurssein. Tulevalla DocPointilla tullaan myös korostamaan festivaalin roolia suomalaisen dokumenttielokuvan aseman edistäjänä ja kotimaisten elokuvantekijöiden foorumina.

– Vaikka DocPoint on yleisöfestivaali, olemme yhtä lailla tekijöiden tapahtuma ja panostamme festivaalin ammattilaisosuuden pitämiseen laadukkaana. Haluamme juuri ohjelmasuunnittelun kautta vastata ajankohtaiseen keskusteluun alalla ja muualla yhteiskunnassa, Råman sanoo.

DocPoint elokuvatapahtumat ry:n uutena toiminnanjohtajana viime elokuussa aloittanut Johanna Råman.
DocPoint elokuvatapahtumat ry:n uutena toiminnanjohtajana viime elokuussa aloittanut Johanna Råman. Kuva: Alessandra Carosi

DocPoint järjestetään Helsingissä 30.1.–4.2.2024. Ohjelmisto julkistetaan kokonaisuudessaan 11. tammikuuta. Vieraile DocPoint-festivaalin sivustolla.

Teksti: Vilma-Lotta Mustonen

Kuvat: Vilma-Lotta Mustonen, Alessandra Carosi