03 / 2023

Haku SETin työryhmiin on nyt auki!

SET aloittaa suunnitellusti tällä hallituskaudella työryhmätoiminnan. SETin jäsenistö koostuu laaja-alaisesti alan eri tekijöistä ympäri Suomen joten on tärkeää, että kaikkien tarpeet ja halut tulevat kuulluksi.

Työryhmillä on tarkoitus luoda enemmän osallistavaa ja kohdennettua toimintaa sekä saada jäsenten ääni laajasti kuuluviin. Työryhmiä vetää SET:in hallituksen jäsenet, joten tiedonkulku työryhmien ja hallituksen välillä hoituu sujuvasti. Näin SET voi toteuttaa työryhmien suunnitelmia, tavoitteita ja toiveita jouhevasti.

SET:in jäsen! Ilmoittaudu siis mukaan työryhmiin ja tule mukaan SET:in toimintaan! Työryhmiä on yhteensä viisi ja löydät tiivistelmät työryhmien toiminnasta alta. 

  • Luottamushenkilö / työehtosopimus 
  • Apurahatyöryhmä  
  • Diversiteetti, työsuojelu ja työelämäntaidot 
  • Opiskelijatoiminta ja jäsenhankinta
  • Juhlat ja tapahtumat 

Luottamushenkilö- / työehtosopimustyöryhmä:

Työryhmässä pyritään selkeyttämään ja helpottamaan uusien ja vanhojen luottamushenkilöiden työtä kuvauspaikoilla sekä sen ulkopuolella. Luodaan yhteistyössä Journalistiliiton kanssa elokuva-alalle kohdistettu luottariopas ja kehitetään luottamushenkilökoulutusta kevyemmäksi ja lähestyttävämmäksi. 

Pohditaan yhdessä työehtosopimuksen kehityskohtia ja valmistaudutaan tulevia TES-neuvotteluita varten. 

Työryhmään haetaan mahdollisimman kattavasti SETin jäseniä erilaisista työnkuvista ja työpaikoista. Työryhmän kokoa arvioidaan hakijoiden määrän ja esiintulleiden työnkuvien laajuuden mukaan. Kuitenkin noin 10 henkilöä. Työryhmän vetäjät Rami Ilola ja Kristian Lehdesniitty.

Ilmoittautumiset työryhmään ja lisätietoja sen toiminnasta saa sähköpostitse :  set.luottari@gmail.com

Apurahatyöryhmä: 

SET on Kopioston jäsenyhdistys ja valvoo jäsentensä tekijänoikeudellisia etuja yhdessä Kopioston kanssa. Kopiosto jakaa kollektiivisia korvauksia jäsenyhdistyksilleen vuosittain ja ne on tarkoitettu jaettavaksi alan tekijöille muun muassa palkintoina, stipendeinä ja apurahoina. 

SET jakaa Kopioston kollektiivisia korvauksia yhteensä 15 000 € alan tekijöille vuoden 2023 aikana. Näiden apurahojen kohdentumisesta päättää tämä työryhmä. 

Työryhmän jäsenet tulevat saamaan apurahahakemukset luettavaksi nimettöminä. Työryhmä kokoontuu syksyn aikana joko läsnä tai etäkokoukseen, jossa apurahojen saajat päätetään. 

Työryhmään etsitään SETin jäseniä eri tekijöistä ja taustoista. Apurahatyöryhmän puheenjohtajana ja yhteyshenkilönä toimii Matleena Kuusela

Ilmoittautumiset työryhmään ja tarkemmat tiedot sen toiminnasta saa sähköpostitse: hallitus@setry.fi

Diversiteetti, työsuojelu ja työelämäntaidot 

Diversiteetti-, työsuojelu- ja työelämätaidot-työryhmän tavoitteena on edistää hyvinvointia ja monimuotoisuutta alalla. Ryhmässä pääset mukaan ideoimaan ja toteuttamaan erilaisia koulutuksia ja materiaaleja liittyen työturvallisuuteen, työhyvinvointiin, työelämätaitoihin, yhdenvertaisuuteen, diversiteettiin ja eettisyyteen. Vastuuhenkilöinä toimivat Elise Castro ja Roosa Tikanoja SET ry:n hallituksesta. Osallistua voit oman ehtimisesi mukaan!

Ilmoittautumiset työryhmään ja lisätietoja sen toiminnasta saa sähköpostitse:  set.koulutusjadiversiteetti@gmail.com

Juhlat- ja tapahtumat-työryhmä:

Huvitoimikunnan tarkoitus on järjestää tapahtumia, tilaisuuksia sekä epävirallisempaa toimintaa, jotka tarjoavat alan ihmisille mahdollisuuden uusien verkostojen ja sosiaalisten suhteiden luomiseen.

Huvikunnan toimenkuvan kuuluu myös yhdistyksen somen päivitys pilke silmäkulmassa. Työryhmän vetäjänä toimii Turkka Tervonen.

Ilmoittautumiset työryhmään ja lisätietoja sen toiminnasta saa sähköpostitse: set.huvitoimikunta@gmail.com

Jäsenhankinta- ja opiskelijatyöryhmä 

Työryhmän tarkoitus on tuoda tutuksi liiton toimintaa uusille jäsenille ja havainnollistaa mitä hyötyä liiton jäsenyydestä on. Vierailemme alan oppilaitoksissa sekä osallistumme ja järjestämme matalalla kynnyksellä tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa opiskelijat ja vielä järjestäytymättömät tekijät voivat tutustua liittoon ja sen toimintaa.

Toiminnan keskiössä on opiskelijayhteistyö ja miten sitä saataisiin syvennettyä. Työryhmän vetäjänä toimii Janina Witkowski

Mikäli olet kiinnostunut toiminnasta, ota yhteyttä set.jasenhankinta@gmail.com

Tervetuloa työryhmiin toivottaa SETin hallitus!