01 / 2023

Dokumenttielokuva voi edesauttaa positiivista muutosta – vaikuttavuustyöllä sanoma nousee esiin

Teksti: Vilma-Lotta Mustonen Kuva: DocPoint-elokuvatapahtumat ry, Tanja Ryhänen, Patrik Saari

Moni dokumenttielokuva syntyy tarpeesta näyttää tositarinoita siitä, mikä ansaitsee tulla nähdyksi. Strategisella ja suunnitelmallisella vaikuttavuustyöllä elokuva saa aikaan positiivista muutosta yhteiskunnassa ja löytää oikean ja suuremman yleisön luo.

Pääkuvassa on DocPoint IMPACT -tapahtumapäivä vuodelta 2022. Kuva: Patrik Saari

Teksti: Vilma-Lotta Mustonen

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus on dokumenttielokuville sisäsyntyistä. Usein dokumenttielokuvan tekemisen lähtökohtana on käynnistää ajattelu, keskustelu, toiminta tai muutos. Suomessa tehtävä vaikuttavuustyö on vielä verrattain nuorta. Satunnaisen vaikuttamisen sijaan työ nivotaan systemaattisesti osaksi elokuvan tuotantoprosessia.

Vaikuttavuustyöllä pyritään motivoimaan yhteiskunnallista muutosta, joka voi olla esimerkiksi keskustelun herättäminen, tiedon lisääminen eri kansanosien välillä tai kulttuuristen asenteiden muutos. Parhaimmassa tapauksessa vaikuttavuus ulottuu rakenteisiin saakka, jolloin elokuvan vaikutuksesta syntyy kansalais- tai lakialoite.

Hyvä vaikuttavuustyö nostaa elokuvan sanoman esiin ja valjastaa sen sillanrakentajaksi ihmisten, kansanosien ja yhteiskunnallisten toimijoiden, kuten järjestöjen, yritysten tai aktivistien välille. Elokuvantekijöiden arvokas taustatyö aiheen ja kohteiden parissa saa näin suuremman huomion.


Kuvassa luento DocPoint IMPACT -tapahtumapäivästä, jossa pureudutaan vaikuttavuustyön ytimeen.
DocPoint IMPACT -tapahtumapäivässä pureudutaan vaikuttavuustyön ytimeen.
Kuva: DocPoint elokuvatapahtumat ry / Tanja Ryhänen

Dokumentin ammattilaisille vaikuttavuuskoulutusta

DocPoint IMPACT on dokumenttialan ammattilaisille suunnattu vuosittainen vaikuttavuustyön koulutuskokonaisuus. Sen tavoitteena on yhdistää kotimaiset dokumenttielokuvat yhteiskunnallisiin toimijoihin, kuten järjestöihin, vastuullisesti ja vaikuttavasti toimiviin yrityksiin tai aktivisteihin.

Koulutus valmentaa tekemään vaikuttavuustyötä suomalaisessa kulttuuri- ja toimintaympäristössä. Sen aikana keskitytään mukana olevien elokuvahankkeiden vaikuttavuustyön mahdollisuuksiin. Koulutus järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2018.

IMPACT:in kouluttajina toimivat elokuvatuottaja Liisa Karpo sekä vaikuttavuustuottaja Sini Hormio. He ovat olleet mukana kehittämässä vaikuttavuustuottamisen raameja suomalaiselle elokuva-alalle sopivaksi. Keskeinen vaikuttavuustyön edellytys on, että elokuvalla on yhteiskunnallisesti merkittävää sanottavaa.

– Koulutuksessa etsitään vastauksia siihen, mikä dokumentissa on taiteellisen vision lisäksi suurempaa yleisöä houkuttelevaa ja yhteiskunnallisesti ajankohtaista ja kiinnostavaa. Koulutukseen osallistuvat elokuvahankkeet pääsevät käsiksi siihen, mitä on yleisötyö, ja miten se liittyy oman elokuvan yleisön määrittelemiseen ja elokuvasta viestimiseen, Hormio kertoo.

Sini Hormio on käynyt muun muassa Doc Societyn Impact Lab -koulutuksen vuonna 2016. Hän painottaa, että vaikuttavuustyön suunnittelu tulisi ottaa mukaan elokuvan tuotantoprosessiin jo varhaisessa vaiheessa.

– Koulutuksessa oppii ajattelemaan elokuvaansa uusista näkökulmista, sillä usein sitä tulee ajateltua vain sisällön kehittämisen tai rahoituksen kautta, Hormio sanoo. Myös jo kerran mukana olleet elokuvantekijät ovat palanneet koulutuksiin uusien elokuvien kanssa, sillä jokaisella hankkeella on omanlaisensa kohdeyleisö sekä erilaiset vaikuttavuuden tavoitteet. Koulutuksesta saatava vertaistuki ja kollegojen keskinäinen sparraus kehittävät myös tukiverkostoa elokuvantekijöille.


Kuvassa IMPACT:in kouluttajat  vaikuttavuustuottaja Sini Hormio ja elokuvatuottaja Liisa Karpo.
IMPACT:in kouluttajat vaikuttavuustuottaja Sini Hormio (vas) ja elokuvatuottaja Liisa Karpo.
Kuva: DocPoint elokuvatapahtumat ry

Vaikuttavuustyö ei tähtää kaupalliseen voittoon

Vuonna 2005 perustettiin Iso-Britanniassa sekä Yhdysvalloissa toimiva vaikuttavuustyön pioneerijärjestö Doc Society (entinen Britdoc). 2010-luvun puolivälissä järjestön pohjoismaihin keskittyvän koulutuksen sekä vuonna 2015 Hämeenlinnassa järjestetyn vaikuttavuustyön koulutustapahtuman ansiosta vaikuttavuustuottamisen merkitys alkoi kasvaa myös suomalaisten elokuvantekijöiden keskuudessa.

Uusien yleisöjen sekä levityskanavien löytäminen kotimaisille dokumenttielokuville on haasteellista, ja siksi oikeat yhteistyökumppanit ja verkostot ovat tärkeitä.

Vaikuttavuustyössä tärkeintä ei ole myydä tuotetta, toisin kuin markkinoinnissa, vaan keskiössä on aikaan saatava muutos. Silloin elokuvan vaikuttavuus on jotain muuta kuin euroissa mitattavaa.

sini hormio, vaikuttavuustuottaja

Yksi keskeinen tavoite vaikuttavuudessa on tavoittaa uusia yleisöjä elokuva-alan ulkopuolisten toimijoiden, kuten järjestöjen tai yritysten, kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Tällä pyritään laajentamaan yksittäiset vaikutukset, kuten mediahuomio, näytös- ja katsojamäärät, nimenomaan vaikuttavuudeksi, jonka avulla myös elokuvan elinkaari pitenee.

– Vaikuttavuustyössä tärkeintä ei ole myydä tuotetta, toisin kuin markkinoinnissa, vaan keskiössä on aikaan saatava muutos. Silloin elokuvan vaikuttavuus on jotain muuta kuin euroissa mitattavaa, Hormio sanoo.

 

Vaikuttavuuden tulokset ovat monimuotoisia

Elokuvan vaikuttavuus on pitkän ajan kuluessa tapahtuvaa muutosta kulttuurimme asenteisiin, mielikuviin ja käytösmalleihin sekä konkreettista muutosta ihmisten käytökseen, jotka voivat näyttäytyä esimerkiksi boikotteina.

Parhaimmillaan vaikuttavuustyö voi johtaa rakenteelliseen muutokseen, kuten lakialoitteeseen tai uusien yhteisöjen, esimerkiksi tukiverkostojen, syntymiseen. Joskus taas vaikuttavuus voi näkyä pienimuotoisemmin hankalan kohderyhmän saavuttamisena, sosiaalisen median kansalaisaktivismina tai lahjoituksina ja jäsenrekisterin kasvuna elokuvan yhteistyökumppanina toimivassa yhdistyksessä.

Haku tämän vuoden IMPACT-koulutukseen on umpeutunut, mutta mukana olleiden hankkeiden esittelypäivään 10.5. on kaikilla vapaa pääsy ennakkoilmoittautumisella.

Toukokuinen DocPoint IMPACT -tapahtumapäivä kokoaa yhteen eri tahojen edustajia elokuva-alalta ja sen ulkopuolelta. Tarkoituksena on tutustua tekeillä oleviin dokumenttielokuviin sekä suunnitella yhteistyötä elokuva-alan sekä sen ulkopuolisten toimijoiden kanssa. IMPACT-koulutuksen ja päivän järjestää DocPoint-elokuvatapahtumat ry.

 

Teksti: Vilma-Lotta Mustonen

Kuvat: DocPoint-elokuvatapahtumat ry, Tanja Ryhänen, Patrik Saari