0 /

Hallitusuutiset 2/2021

Teksti: SET ry:n hallitus Kuva: SET ry:n arkisto

Kulttuuri- ja tapahtuma-ala kokoontui 3.6. Eduskuntatalon edustalle osoittamaan mieltään ”Mitta on täysi” -mielenosoituksessa.

Ote julkilausumasta, joka luovutettiin eduskuntaryhmien edustajille. SET Ry oli yksi julkilausuman 171 allekirjoittaneesta alan järjestöstä ja toimijasta. 

”Koronan aallot ovat huuhtoneet rakenteiden valuviat esiin ja osoittaneet lukuisat ongelmat kulttuurinammattilaisten työn tekemisen moninaisten muotojen yhteensovittamattomuudessa, sosiaaliturvassa, freelancereiden asemassa ja kulttuurin rahoituksessa. Epidemia on paljastanut, ettei vallitseva järjestelmätunnista kulttuuria toimialana. Sosiaaliturva ja työsuhteen määritelmät eivät huomioi sitä, että maailma onmuuttunut. Vanhat määritelmät ja järjestelmät on uudistettava ja poliittisen päätöksenteon on otettavahuomioon immateriaalinen työ ja erilaiset työn tekemisen muodot.”

#MittaOnTäysi Kuva: Katri Saukonpää

SET Ry:n uusi hallitus on valittu ja hallitus jatkaa täysilukuisena.


Seuraava kausi pitää sisällään ainakin TES-neuvottelut eli työolosuhteiden kehittämisen ja parantamisen yhdessä työnantajien kanssa.

Työssäjaksaminen onkin yksi SET Ry:n tärkeimmistä teemoista. SET Ry:n hallitus on huolissaan työuupumuksen selkeästä kasvusta alalla. Toki ongelma on kasvussa kauttaaltaan työmaailmassa, mutta se ei tarkoita, etteikö meidän olisi syytä reagoida ja parantaa omaa työhyvinvointiamme. Vaikka kulttuurikenttä kokonaisuudessaan on yllättävän iso työllistäjä, elokuva-televisio- ja muiden mediatyöntekijöiden osuus siitä on verraten pieni. Toki pienuudesta on myös hyötyä, koska ongelmakohtien tunnistaminen, niihin puuttuminen ja korjaaminen
on huomattavasti helpompaa pienemmässä työyhteisössä.

Isommassa kuvassa kulttuurityöntekijöiden työolosuhteita on syytä parantaa. Palautuminen on tärkeä osa työssäjaksamista ja tällä hetkellä Suomen laki ei tunnista kaikkia työntekemisen muotoja. Freelancerit ja itsensätyöllistäjät eivät ole tasa-arvoisessa asemassa pidempiaikaisiin työsuhteisiin nähden lomaa, sairastamista tai työterveyden ylläpitoa ajatellen. Myöskään eläkettä tekijänoikeuskorvauksista ei kerry.

Omalta osaltamme työntekijiöinä ja ammattiliittona voimme tehdä sen, että kommunikoimme. Ongelmia ei voi korjata, jos niistä ei tiedä. Ammattiliittona meidän täytyy kasvattaa kommunikaatiota työnantajapuolen
kanssa, jotta voimme ratkoa asioita nopeasti ja ketterästi. Työehtosopimus on yksi työväline, mutta myös tuotantokohtaisia keskusteluja on hyvä käydä esimerkiksi luottamushenkilöiden välityksellä, jolloin ratkaisut voivat olla paikallisia, tuotantoa ja työntekijöitä palvelevia.


Työnjohtoasemassa olevien henkilöiden on siis syytä tarkkailla työmäärää omassa ryhmässään. Jos resurssit eivät kohtaa työmäärän kanssa, on jotain muutettava, että työtä voi tehdä ilman, että se on liian kuormittavaa. Lepoajat
koskevat kaikkia työryhmän jäseniä, kaikille työryhmäläisille kuuluu maksaa ylityökorvaukset ja henkilökohtainen työvuoroluettelo on oltava jokaisella työntekijällä.

SET Ry kokee, että työtä on suunniteltava niin, että liiallista kuormitusta voidaan välttää. Tämä tarkoittaa eritoten riittävää valmistelua esituotantovaiheessa. Jos suunnitteluvaihe jää lyhyeksi ja monta kysymystä on vielä auki kun kuvaukset alkavat, on selvää, että työnlaatu ja työntekemisen mielekkyys kärsii. Tämä tulee myös kalliimmaksi kuin hyvin suunniteltu työ, joka viedään oikein resurssoituna ja hallitusti kuvausvaiheeseen.

Jos tavoitteet eivät kohtaa budjetin kanssa miten on syytä toimia? Tähänkin vastaus on kommunikaatio. Jos vaatimukset ovat liian isot budjettiin nähden on jotain muutettava. Esituotantovaiheessa lasketaan kuvauspäivien määrää, mikä on riittävä ja mikä liian vähän. Yksinkertaistetaan käsikirjoitusta esimerkiksi niin, että lokaatioita vähennetään, jotta resursseja eli myös aikaa jäisi enemmän itse kuvaustilanteeseen. Joskus myös kokonaisia hahmoja kirjoitetaan ulos. Tämä on kivulias vaihe jolloin sisällöstä vastaavien ihmisten on luovuttava ja muokattava jotta kuvausversioon päätyvä materiaali voidaan tehdä aikataululla, jolla on mahdollista saadaan laatua. Rauha työn tekemiselle pitäisi olla kaikkien oikeus työpaikalla. Niin viime hetkien tarkistukset maski- ja pukuosastolle, kuin valoteknikolle tehdä työ loppuun asti turvallisesti. Jos puomittajalle ei anneta aikaa katsoa liikerataa ja varjoja, miten hän voi tehdä työnsä mahdollisimman hyvin? Miten apulaisohjaaja voi tukea ohjaajaa työssään, jos aikataulu on lähtökohtaisesti epärealistinen. Tuotantoryhmä on yhtälailla useasti aliresurssoitu ja siksi meillä on huutava pula kokeneesta tuotannon henkilökunnasta. He tekevät töitä meidän kaikkien vuoksi. Eli sen eteen, että kuvauksissa kaikki sujuu jouhevasti, joka on kaikkien etu.

Näitä esimerkkejä saisi jokaisesta alamme eri osastoista, eli teitä unohtamatta me kaikki tarvitsemme toisiamme. Aikaa ennakkosuunnitteluun, yhteisiin palavereihin ja keskustelulle tulee varata oli kyseessä sitten fiktio-, reality-, tai viihdetuotanto. Yhteisymmärrys sisällöstä ja sen toteuttamisesta edesauttaa kaikkien työryhmäläisten työskentelyä. Kaikkien työpanos on yhtä tärkeä. Jos yksi osa-alue ei toimi, sen huomaa koko tuotantoryhmä. Kun taiteellis- ja sisältövastaavilla sekä ohjaajilla on kirkkaana näkemys kuvattavasta sisällöstä, jää jälkitöihin vähemmän ongelmia ratkaistavaksi. Puuttuvaa tai kiireessä kärsinyttä kuvamateriaalia ei helpolla tai halvalla  korjata. Ja mikä onkaan kalliimpaa kuin edittiin pöydälle käyttämättä jäänyt materiaali? Oli kyseessä sitten kilpailijahaastattelu tai dialogi kahden roolihahmon välillä autossa, käyttämättä jäänyt materiaali on aina kalleinta. Työskentelemme rajallisten minuuttimäärien kanssa, suunnittelulla saamme ne täytettyä laadukkaalla ja tahdotulla sisällöllä.

Tämän vuoksi SET hallitus haluaa muistuttaa kommunikaation tärkeydestä kaikissa työvaiheissa läpi tuotannon. Mitä enemmän puhumme omasta työstämme, sitä enemmän työtämme ymmärretään. Myös juuri sinun työtäsi.

SET Ry:n hallitus