02 / 2020

Päätoimittajan tervehdys

Teksti: Jaana Kivi Kuva: Anastasia Pajanen

Elokuvakulttuurilehti Lehtisetin uusi päätoimittaja esittäytyy. Lehteä luotsaa kohti tulevaa media-alan moniosaaja ja toimittaja Jaana Kivi.

Kevät 2020 jää muistiin poikkeuksellisena aikana. Kaikkien yhteiskunnallisten osa-alueiden rinnalla koronakriisi on riepotellut myös elokuva- ja televisiotuotantoja. Asioita on jouduttu luovimaan lennosta uusiksi ja tekemään ratkaisuja sen suhteen kuinka tuotannot hoidetaan. Yhtä lailla kuin yhteiskunnan muillakin osa-alueilla, elokuva- ja TV-alalla kriisin kerrannaisvaikutukset tullaan näkemään vasta ajan päästä.

Poikkeusolojen vuoksi alan työntekijöiden äänet ovat entistäkin arvokkaampia. Kaikki alaan kohdistuvat muutokset ovat tärkeitä puheenaiheita. Lehtiset haluaa nostaa esiin alan epäkohtia, synnyttää keskustelua ja kuulla niitä, kenellä on sanottavaa. Tämän lisäksi on erityisen tärkeää, etteivät jo aiemmin pinnalla olleet keskustelut, kuten kysymykset alan tasa-arvosta, työntekijöiden työssäjaksamisesta ja työterveydenhuollosta, hautaudu koronakriisin aikaan, vaan että tilannetta tarkkaillaan ja työntekijöitä kuullaan myös poikkeustilanteen alla ja sen jälkeen.

Toki tietyt kysymykset ovat olleet pinnalla jo pidempään. Kuten dokumentaristi Jouko Aaltonen Lehtisetin 2/2020 juhlapuheessaan toteaa, että edelleen tänäkin päivänä monet samat asiat kuin 50 vuotta sitten, ovat ajankohtaisia: Edelleen kyse on toimeentulosta ja palkasta. Edelleen alan työsuhteet ovat lyhyitä ja työura pirstaleinen. Edelleen moni alalla miettii, onko identiteettinä duunari vai taiteilija, työntekijä- vai työnantaja. Näiden kysymysten kohdalla kamppailu jatkuu yhä ja työtä on tehtävänä.

Tämän lisäksi on tärkeää ylläpitää jo käynnistyneitä keskusteluja liittyen tasa-arvoon ja työturvallisuuteen sekä työssäjaksamiseen ja työterveydenhuoltoon. Lehtiset haluaakin osaltaan olla mahdollistamassa turvallista keskustelupohjaa, jotta alan työntekijöillä olisi mahdollisuus kokonaisvaltaisenpaan urakehitykseen, ja että ala voisi yhteisvoimin kehittyä ja mennä eteenpäin.

Päätoimittajana toivonkin, että entistä useampi alan työntekijä löytäisi tiensä Lehtiset-verkkolehden pariin niin kirjoittajana kuin lukijana. Onhan lehdellä ollut merkityksellinen asema elokuva- ja televisioalan keskustelun herättäjänä ja kulttuurin arvioijana jo perustamisvuodestaan 1978 asti, ja tämä on asia, jota olisi syytä vaalia. Lehden uudistuminen pelkäksi verkkolehdeksi on hyvin luonnollinen siirtymä. Digitaalinen lehti on jatkuvasti kaikkien saatavilla ja siksi panostaminen verkkojulkaisun kehittämiseen on paikallaan. On tärkeää saada entistä useampi alasta kiinnostunut löytämään tiensä Lehtiset-julkaisujen pariin. Mielenkiintoisten juttujen tarjoaminen luettavaksi kasvattaa entisestään Lehtisetin roolia elokuvakulttuurilehtenä ja audiovisuaaliseen alaan liittyvien tärkeiden aiheiden esiintuojana.

Siksi näenkin, että lehdellä on loistavat mahdollisuudet vaalia paikkaansa kulttuurikentällä. Elokuva- ja televisioalaan liittyy monia ajoittain kiperiäkin kysymyksiä, ja toivon, että tulevaisuudessa voisimme rohkeasti tuoda pinnan alla olevaa näkyväksi, tai osoittaa spottivaloa sinne, missä onnistumisia tapahtuu. Elokuva- ja TV-tuotannon jokainen osa-alue on tärkeä ja jokaisen ammattilaisen panos on kokonaisuuden ja lopputuloksen kannalta olennainen. Siksi ammattilaisten näkemykset ja kokemuksen alan kaikilta osa-alueilta ovat Lehtisetille tärkeitä ja jokainen alaan liittyvä puheenvuoro on tervetullut.

Olkaa rohkeasti yhteydessä!

Jaana Kivi, päätoimittaja

Päätoimittajan kuvasi: Anastasia Pajanen