04 / 2019

Hallitusuutiset

SETin hallitus in action.

SETin hallitus toimii aktiivisesti erityisesti työturvallisuuden suhteen. Uudessa hallituksessa on useita draamasarjoissa työskenteleviä ja varsinkin pitkien TV-sarjojen työolot puhuttavat. SETin työturvallisuusryhmään on ilmoittautunut useita tuotannoissa aktiivisesti toimivia eri aloja edustavia henkilöitä. Heidän tietonsa ja alan käytäntöjen tuntemuksensa ovat ensiarvoisen tärkeitä alan työolojen systemaattisessa kehitystyössä. Ryhmää koordinoi SETin hallituksen jäsen Juha Niska.

Työturvallisuus on myös Temen prioriteettilistan kärjessä. Teme on tehnyt alan työturvallisuuden kehittämisessä yhteistyötä Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Laajassa hankkeessa toteutetaan työturvallisuusopas, nettisivusto ja neljän webinaarin sarja. Webinaareissa käsitellään työsuojelua laajasti eri tavoin. Ajankohdat ovat 17.9., 18.9., 1.10., 2.10. 2019, klo 10.30-12.30. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan. https://www.teme.fi/fi/tyosuojelukoulutusta-elokuva-ja-tv-tuotannoissa-tyoskenteleville/

Webinaarien kohderyhmä on elokuva- ja tv-tuotantoalan työnantajat, työntekijät sekä työsuojeluhenkilöstö. Hankkeessa on Temen lisäksi mukana Journalistiliitto, Palta, Aluehallintovirasto, APFI, SES ja Yle.

Työturvallisuus, reilut sopimukset ja tasa-arvo alalla eivät toteudu, jos yhteistä rintamaa ei ole. SET tekee työtä kaikkien alalla työskentelevien puolesta, ei pelkästään liiton jäsenien. Vastavuoroisesti SET hallitus toteaa, että jokainen elokuva- ja TV-alalla työskentelevä on velvollinen puolustamaan työntekijän asemaa, mikäli tarvetta ilmenee.

Elokuva- ja TV-tuotantoa koskevan työehtosopimuksen neuvottelut alkavat syksyn aikana. Neuvottelevat osapuolet ovat Teme, Journalistiliitto ja Palta. TES-työryhmä on kokoontunut Iddo Soskolnen johdolla ja tehnyt kentän kokemusten perusteella omat suosituksensa TES-neuvottelijoille. Lista on moninainen, mutta varsinkin jaksotyöhön, työaikoihin ja tuotantojen suunnitteluun liittyvät kysymykset ovat puhuttaneet TES-taustaryhmää. Työntekijät kaipaavat muutoksia, jotka vaikuttavat ennen kaikkea työssäjaksamiseen.

SETin TES-taustaryhmä valmistautuu TES-neuvotteluihin Temen toiminnanjohtaja Karola Baranin kanssa, joka on pääneuvottelija. Alustavan sopimuksen mukaan TES-neuvotteluihin osallistuvat Baranin lisäksi TEMEn varapuheenjohtaja Joona Mielonen ja työehtoasiantuntija Marika Väisänen, sekä varajäseninä SETin puheenjohtaja Matleena Kuusela ja SET:n varapj. Katri Saukonpää varajäseninä. Journalistiliitolla on omat edustajansa.

SET täyttää tänä vuonna kunnioitettavat 50 vuotta! SETin hallitus kutsuu kaikki jäsenensä syntymäpäiville myöhemmin tänä syksynä.

SETin hallitus toivottaa kaikille jäsenille Oikein Hyvää Syksyä!← Takaisin 4/2019 etusivulle