01 / 2019

Pukusuunnittelija Kirsi Manninen valittiin ARTSCENICOn johtokuntaan

European Federation for Costume & Production Design eli ARTSCENICO luo uusia yhteistyömuotoja eurooppalaisten lavastajien ja pukusuunnittelijoiden ammattiorganisaatioiden välille. Järjestön viralliset perustamisasiakirjat laadittiin Berliinin yleiskokouksessa 10. marraskuuta 2018.

Hyvät kollegat elokuva-, TV- ja AV-tuotannoissa, ARTSCENICO ylpeänä ilmoittaa, että kolmen vuoden keskustelujen jälkeen olemme luoneet uuden kansainvälisen taiteilijoiden organisaation, joka edustaa Euroopassa työskenteleviä lavastajia ja pukusuunnittelijoita. Järjestäytymiskokouksen osallistujat edustivat 13:a oman maansa, pukusuunnittelijoiden ja lavastajien ammatillista organisaatiota. Kokouksessa oli läsnä 27 taiteilijaa 11 maasta. ARTSCENICOn tapaamiseen osallistuneet skenografit loivat säädökset yhteistyöliitolle, joka kokoaa yhteen eri Euroopan maiden ammattijärjestöjen edustajia. ARTSCENICO pyrkii saamaan suunnittelijoiden taiteellisen panoksen merkitystä näkyvämmäksi elokuvien tuotantoyhtiöille ja yleisölle.

120 vuotta elokuvatuotantoja on luonut moninaisia tapoja tehdä elokuvaa. Kansainvälisten yhteistuotantojen määrä kasvaa ja samalla kansalliset tuotantostandardit, rahoitus ja verotusohjelmat muuttuvat. Koska ammattikäytännöt riippuvat kaikesta tästä, ARTSCENICO pitää tärkeänä tarkastella toimintatapoja yli rajojen; tavata ja etsiä yhteisiä menetelmiä, nähdä missä olemme erilaisia, mistä voimme oppia toisiltamme ja luoda synergiaa.

Elokuvassa monet taidemuodot kohtaavat ja yhdistyvät. Ei ole elokuvaa ilman tarinaa, eikä tarinaa ilman elokuvan maailmaa. Taiteellinen työryhmä luo yhteistyönä elokuvan maailman. Lavastajat ja pukusuunnittelijat tekevät tämän maailman niin todelliseksi, että näyttelijät voivat kirjaimellisesti pukea sen ylleen ja astua siihen sisään.


ARTSCENICOn ensisijaiset tavoitteet ovat:

  • Hyödyntää eurooppalaisia ammatillisia verkostojamme ja siten edesauttaa keskinäistä vuorovaikutusta, tapaamisia ja tiedon- ja ideoidenvälitystä
  • Edistää lavastajien ja pukusuunnittelijoiden ammattikuvaa sekä puolustaa suunnittelijoiden oikeuksia ja saavutuksia
  • Tukea ja vahvistaa suunnittelijoiden ammattitaitoa ja työskentelymetodeja sekä luoda vilkasta kommunikaatiota alan eri oppilaitosten ja ammattilaisten välille
  • Luoda uusia eurooppalaisia yhteistoimintamuotoja sekä julkaisuja ja tehdä ammattiamme näkyväksi niin elokuvatyöryhmän sisällä kuin suurelle yleisöllekin
  • Toimia yhteistyössä FERAn, IMAGOn, OISTATin ja vastaavien organisaatioiden ja yhteishankkeiden kanssa
  • Tukea ja edistää tasa-arvoista työkulttuuria ja -käytäntöjä.

ARTSCENICOn johtokunnan jäsenet 2018. Vasemmalta lukien, 3. rivi: Laurent Tesseyre, MAD France; Olivier Meldinger, VSK Germany; Kirsi Manninen, TEME LP Finland. 2. rivi: Michel Barthélémy, ADC France; Alexandra Maringer, VÖF Austria; Sarah Maria Fritsche, DS Denmark. 1. rivi: Maximilian Lange, VSK Germany; Chloé Cambournac, ADC France; Anna Lombardi, ASC Italy; Laure Lepelley-Monbillard, ADC France; Marta Fenollar, AAPEE Spain. Kuva: Rolf Zoellner


ARTSCENICO kutsuu audiovisuaalisten tuotantojen tekijöitä keskustelemaan, ideoimaan ja työskentelemään kanssaan pyöreisiin pöytiin tai työpajoihin. ARTSCENICO tulee esittelemään teoksiaan festivaaleilla, näyttelyissä ja lehdissä. Tuleva vuosi on vielä paljolti organisaation sisäistä järjestymistä, mutta monet projektit ovat jo kypsymässä kulissien takana. Jos haluat ottaa yhteyttä, kysyä kysymyksiä, osallistua jäseneksi tai kumppaniksi, saada uutiskirjeemme, ota meihin yhteyttä: office@artscenico.comARTSCENICOn ensimmäisen virallisen johtokunnan jäsenet edustavat 11:n eurooppalaisen maan ammattijärjestöjä, jotka ovat:

AAPEE – Asociación des Artistas Plásticos Escénicos de Españia – Spain
ADC – Association des Chefs Décorateurs de Cinéma – France
AFCCA – Association Française des Costumiers du Cinéma et de l’Audiovisuel – France
APCEN – Associação Portuguesa de Cenografia – Portugal
ASC – Associazione di categoria professionale Scenografi, Costumisti e Arredatori – Italy
BFDG – British Film Designers Guild – Great Britain
DS – Danske Scenografer – Denmark
MAD – Métiers Associés du Décor – France
SSFV – Schweizer Syndikat Film und Video – Switzerland
TEME LP – Theatre, Film and Television Designers – Finland
VdRSD – Verband der Requisiteure und Set Decorator – Germany
VSK– Verband der Berufsgruppen Szenenbild und Kostümbild – Germany
VÖF – Verband Österreichischer FilmausstatterInnen – Austria


ARTSCENICOn kotisivut


Jutun pääkuva: Rolf ZoellnerTakaisin 1/2019 etusivulle