01 / 2018

Strategiana tyytyväisyys

Toivottavasti vuotenne on alkanut hyvin!

Itse olen pohtinut uutta strategiaa järjestöasioiden suhteen, sillä ne ovat herättäneet minussa tyytymättömyyttä. Tyytymättömyys on usein muutoksen generaattori, mutta se voi myös mustamaalata visiot ja syödä toimintaenergian. Tyytyväisyyden yksi salaisuus lienee siinä, että löytää nykyhetkessä positiivisia asioita. Menneisyyteen ei voi vaikuttaa, tulevaisuudesta ei tiedä, joten parasta tarttua tähän hetkeen.

Tällä hetkellä järjestöpuolella löytyy myös paljon positiivisia asioita. Olen erittäin kiitollinen SETin hallitukselle sinnikkyydestä ja hyvästä yhteistyöstä vaikeidenkin asioiden kanssa. On hienoa, että meillä on Temen toimistolla asiantuntevia ja omistautuvia työntekijät tukemassa ja neuvomassa paitsi omia jäseniä,  myös muita alan ihmisiä työnantajista tekijöihin. On mahtavaa, että OKM haluaa jatkaa kulttuuripoliittisen toimintamme tukemista tänäkin vuonna. On myös positiivista, että meillä on olemassa työehtosopimus, joka toimii perälautana palkoille ja työehdoille. Toimistolle tulleiden viestien perusteella näin ajattelee myös enemmistö jäsenistöstä.

Työehtosopimuksen kanssa on nyt uuden strategian laatimisen aika. Tavoitteena on, että seuraava työehtosopimus johtaa kaikinpuoliseen tyytyväisyyden kasvuun elokuva- ja TV-alalla.

Aikaa kehitystyölle on kaksi vuotta. Strategian teko alkaa analyysillä: Vaikutusmahdollisuuksien kartoittamisen ytimessä on työehtosopimusneuvotteluihin vaikuttavien voimien analysointi. Mihin neuvotteluissa voi vaikuttaa ja mihin ei? Miten prosessi etenee? Ketkä istuvat pöydän toisella puolella ja mitkä asiat vaikuttavat heidän toimintaansa? Ketkä istuvat pöydän tällä puolella? Mitä me tavoittelemme ja miksi?

Tärkeä tyytyväisyyttä lisäävä tekijä on mahdollisuus vaikuttaa.

SET kaipaa nyt uutta näkemystä ja voimaa hallitukseen uuden strategian kehittämiseksi. Työnantajat kokoavat rivejään uudessa liitossaan, joka muodostuu SATU ry:n, Elokuvatuottajien, Audiovisual Finlandin ja Tuotoksen fuusiosta. Nyt on oikea hetki koota omat rivimme entistä vahvemmaksi. Strategiatyö tarvitsee aikaa ja se kannattaa aloittaa heti. Pohdinta aloitetaan kevään EloTES-koulutuksessa TO 8.3. klo 17 Temen tiloissa Helsingissä, Meritullinkadulla ja se jatkuu kevään vuosikokouksessa, jossa valitaan myös uusi hallitus seuraavalle kaudelle.

Ilmoittaudu TES-koulutukseen täällä.

Terveisin, Salla Hämäläinen
Pj Suomen Elokuva- ja mediatyöntekijät ry.

p.s. Tarkistuttakaa jatkossakin työsopimuksianne Temessä. Niistä liitto saa arvokasta tietoa alan käytännöistä. Työehtojen rikkomuksista kannattaa ehdottomasti raportoida liittoon. Työtovereiden kanssa kannattaa puhua ääneen työehdoista ja palkoista. Työehtojen rikkomiseen ei pidä suostua. (ks. Anu Suorannan juttu Metelissä)


Salla Hämäläinen on SETin puheenjohtaja.


← Takaisin 1/2018 etusivulle