Työnantajan edustajan työnjohto-oikeus ja oma työsuhdeturva

Työnjohdollista työtä tekevä työntekijä tarvitsee turvaa omaan työsuhteeseensa. Hän voi järjestäytyä ammattiliittoon, jos ei käytä yrityksessä ratkaisevaa päätösvaltaa. Esimerkiksi tuotantopäällikkö ei ole järjestäytymisen näkökulmasta työnantajan edustaja, vaan työntekijä. Liiton jäsenyys tarkoittaa ammatillista turvaa, ei räyhänhenkeä. Apua ja asiantuntevaa näkökulmaa voi tarvita muun muassa omasta työ- tai toimeksiantosopimuksesta neuvottelemiseen.